Kim jesteśmy?

 

KIM JESTEŚMY

CENTRUM DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH jest przedsięwzięciem, którego celem jest działanie na wielu płaszczyznach, związanych z szeroko pojętym zdrowym sposobem życia.

Termin DYSTRYBUCJA traktujemy przy tym mniej ekonomicznie, bardziej jako rozpowszechnianie PRODUKTÓW, PRODUKTY natomiast, w pierwszej kolejności, jako pewne idee, które chcemy przywoływać, tworzyć, komunikować oraz poddawać krytyce.

Chcemy współpracować zarówno z przedsiębiorcami, jak i organizacjami społecznymi, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami, którym bliskie są nasze idee.

Będziemy koncentrować się głownie na zagadnieniach związanych ze zdrowym żywieniem, ochroną środowiska, aktywnością fizyczną i równowagą psychiczną.